10 PINTU REZEKI..


10 PINTU REZEKI…
……………………….

Bismillahirrahmanirrahim.

1. MEMPERBANYAK ISTIGHFAR.

Allah swt berfirman: “Maka Aku katakan kepada mereka:
‘Mohonlah ampun kepada Robb mu, sesungguhnya Dia
adalah Maha Pengampun. Nescaya Dia akan mengirimkan
hujan kepadamu dengan lebat, membanyak harta dan anak-
anakmu, mengadakan untukmu kebun-kebun dan
mengadakan (pula di dalamnya) untukmu sungai- sungai.” (Qs. Nuh: 10-12)

Al-Qurtubi berkata, “Dalam ayat ini terdapat dalil yang
menunjukkan bahwa istighfar merupakan salah satu cara
diturunkan rezeki dan hujan.

Rasulullah saw bersabda, “Barangsiapa memperbanyak
istighfar (memohon ampun pada Allah), nescaya Allah
menggantikan setiap kesempitan menjadi jalan keluar,
setiap kesedihan menjadi kelapangan dan Allah akan
memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangka.” ( Abu Daud)

2. BERTAKWA KEPADA ALLAH

Allah berfirman: “Barangsiapa bertakwa kepada Allah,
nescaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan
memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-
sangkanya.” (Qs. Ath-Thalaq: 2-3)

. Ibnu Katsir berkata, “Maknanya, barangsiapa yang
bertakwa kepada Allah dengan melakukan apa yang
diperintahkan Nya dan meninggalkan apa yang dilarang
Nya, nescaya Allah akan memberinya jalan keluar, serta
rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, yakni dari
arah yang tidak pernah terlintas dalam fikirannya.”

3. BERTAWAKAL KEPADA ALLAH

Nabi Muhammad saw bersabda, “Sungguh, seandainya
kalian betawakkal kepada Allah dengan sebenar-benar
tawakkal, nescaya kalian akan diberi rezeki sebagaimana
rezeki burung-burung, mereka berangkat pagi-pagi dalam
keadaan lapar, dan pulang di petang hari dalam keadaan
kenyang.” (Ahmad dan Tirmizi)

4. RAJIN BERIBADAH

Rasulullah saw bersabda, “Sesungguhnya Allah berfirman,
“Wahai anak Adam!, beribadahlah sepenuhnya kepada Ku,
nescaya Aku penuhi (hatimu) di dalam dada dengan
kekayaan dan Aku penuhi keperluanmu. Jika kalian tidak
lakukan yang sedemikian, nescaya Aku penuhi tanganmu
dengan kesibukan dan tidak aku penuhi keperluanmu (kepada manusia).” ( Tirmizi, Ahmad, dan Ibnu Majah).

5. HAJI DAN UMRAH

Firman Allah swt, “Lakukanlah haji dan umrah, kerana
sesungguhnya keduanya menghilangkan kemiskinan dan
dosa, sebagaimana api dapat menghilangkan karat besi,
emas, dan perak. Dan tidak ada pahala haji yang mabrur
kecuali syurga.” (Ahmad, Tirmizi, dan An-Nasa`i).

6. MENJAGA SILATURAHIM

Rasulullah saw bersabda, “Barangsiapa yang ingin
dilapangkan rezekinya dan diakhirkan ajalnya
(dipanjangkan umurnya) maka hendaknya ia menyambung
(tali) silaturahim.” (Bukhari).

7. BANYAK BERSEDEKAH

Allah berfirman, “Katakanlah: ‘Sesungguhnya Robb ku
melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendaki Nya di
antara hamba-hamba Nya dan menyempitkan bagi (siapa
yang dikehendaki Nya)’, dan apa saja yang kamu
nafkahkan, maka Allah akan menggantinya dan Dia lah
pemberi rezeki yang sebaik-baiknya.” (Qs. Saba`: 39).

Rasulullah saw bersabda dalam hadis Qudsi, “Wahai anak
Adam, bersedekahlah, nescaya Aku memberi rezeki
kepadamu.” (Abu Daud).

8. MEMBANTU PENUNTUT ILMU

Disebutkan sebuah kisah,
“Dahulu ada dua orang saudara
pada masa Rasulullah saw. Salah seorang daripadanya
mendatangi nabi dan (saudaranya) yang lain bekerja. Lalu
saudaranya yang bekerja itu mengadu pada nabi, maka
Baginda saw bersabda, “Mudah-mudahan engkau diberi rezeki dengan sebab dia.” (Tirmizi, Hakim).

9. MEMBANTU ORANG LEMAH

Rasulullah saw bersabda, “Bantulah orang-orang lemah,
kerana kalian diberi rezeki dan ditolong lantaran orang-
orang lemah di antara kalian.” (Muslim dan An-Nasa`i).

10. BERHIJRAH

“Barangsiapa berhijrah di jalan Allah, nescaya mereka
mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan
rezeki yang banyak.” (Qs. An-Nisa`: 100).

Moga kita sama-sama mengambil manfaat dan diberikan
kemudahan oleh Allah untuk melakukannya dengan
istiqamah…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s