<<>>>


JIN

<<< ……. DAJJAL = MANUSIA/lelaki bangsa JIN = pembohong =penipu =pendusta …….>>>>

Dajjal sebenarnya berasal dari bahasa Arab yaitu “menutupi kebenaran” (pembohong =penipu =pendusta= palsu)

1.Ref: HADITS

Hadits Shahih Riwayat Ahmad dan Hakim, “kemudian Isa Bin Maryam turun pada dini hari, dan menyeru,’ Hai manusia, mengapa kalian tidak keluar menghadapi PENDUSTA yang jahat itu?’ Mereka menjawab, ‘Dia adalah MANUSIA bangsa JIN.’ Mereka lalu berangkat, dan tiba-tiba baru tahu bahwa mereka bersama Isa bin Maryam a.s. Kemudian iqamat shalat subuh dikumandangkan dan Isa dipersilakan menjadi Imam. Tetapi ia menjawab,’Silakan imam kalian maju dan mengimami kalian.’Seusai shalat subuh, mereka keluar mencari Dajjal. Tatkala Dajjal melihat Isa a.s., a segera menghilang seperti garam larut dalam air. Isa berjalan ke arah Dajjal lalu membunuhnya, sehingga pepohonan dan bebatuan memanggil, ‘Wahai Ruh Allah, disini ada orang Yahudi!’ Akhirnya semua pengikut Dajjal dibunuhnya.”

Imam Ahmad meriwayatkan dari Jabir bin Abdullah bahwa ia berkata: telah bersabda Rasulullah: Dajjal akan keluar pada waktu agama sudah tidak diperhatikan dan ilmu (agama) sudah ditinggalkan orang. Kemudian turunlah Isa ibnu Maryam, lalu beliau menyeru pada waktu sahur dengan mengatakan, “wahai manusia! Apakah yang menghalangi kamu untuk keluar menghadapi PEMBOHONG yang buruk ini?. Mereka berkata, “Ini seorang LELAKI bangsa JIN”. Lalu mereka keluar, tiba-tiba mereka jumpai Isa bin Maryam, lantas diiqamati untuk shalat dan orang-orangpun berkata kepada beliau, “silakan anda maju untuk menjadi Imam, wahai Ruh Allah. “Beliau menjawab, “Hendaklah Imam kalian saja yang maju ke depan untuk mengimami shalat. “Maka ketika beliau selesai menunaikan shalat Shubuh, orang-orang keluar menemui beliau. Lalu sang pembohong (Dajjal) melihat beliau, dia meleleh seperti melelehnya garam dalam air, lalu beliau menuju kepadanya dan membunuhnya, hingga pohon-pohon dan batu-batu berkata, “Wahai Ruh Allah! Ini ada orang Yahudi! Maka tidak ada seorang yang mengikuti Dajjal melainkan dibunuhnya.”

( HR.MUSLIM No:5222 )
Hadis riwayat Hudzaifah ra., ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: Dajjal itu buta mata kirinya, berambut lebat, ia membawa surga dan neraka, nerakanya adalah surga dan surganya adalah neraka.
Dajjal = penipu/pembohong/pendusta={ … nerakanya = surga; dan surganya = neraka }

2. Ref : Al Qur’an (JIN PENIPU/pembohong = Dajjal, keluar ….. sebelum matahari terbit dari barat)

﴾ Al An’am:100 ﴿
Dan mereka (orang-orang musyrik) menjadikan jin itu sekutu bagi Allah, padahal Allah-lah yang menciptakan jin-jin itu, dan mereka membohong (dengan mengatakan): “Bahwasanya Allah mempunyai anak laki-laki dan perempuan”, tanpa (berdasar) ilmu pengetahuan. Maha Suci Allah dan Maha Tinggi dari sifat-sifat yang mereka berikan.
>>> JIN Pembohong = dajjal= mengatakan “Bahwasanya Allah mempunyai anak laki-laki dan perempuan”

﴾ Al An’am:112 ﴿
Dan demikianlah Kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh, yaitu syaitan-syaitan (dari jenis) manusia dan (dan jenis) jin, sebahagian mereka membisikkan kepada sebahagian yang lain perkataan-perkataan yang indah-indah untuk menipu (manusia). Jikalau Tuhanmu menghendaki, niscaya mereka tidak mengerjakannya, maka tinggalkanlah mereka dan apa yang mereka ada-adakan.
>>> DAJJAL = pembohong= penipu = perkataan indah untuk menipu manusia = Syaitan dari manusia dan jin

Al An’am:158 ﴿ { …… matahari terbit dari barat = tidaklah bermanfaat lagi iman seseorang kepada dirinya sendiri yang belum beriman sebelum itu …….}
Yang mereka nanti-nanti tidak lain hanyalah kedatangan malaikat kepada mereka (untuk mencabut nyawa mereka) atau kedatangan (siksa) Tuhanmu atau kedatangan beberapa ayat Tuhanmu. Pada hari datangnya ayat dari Tuhanmu, tidaklah bermanfaat lagi iman seseorang kepada dirinya sendiri yang belum beriman sebelum itu, atau dia (belum) mengusahakan kebaikan dalam masa imannya. Katakanlah: “Tunggulah olehmu sesungguhnya Kamipun menunggu (pula)”.

*)Hadits Nawas bin Sam’an disebutkan: “Barangsiapa di antara kalian melihat Dajjal, hendaklah ia membaca “awal” Surat Al Kahfi”.

Awal Surat Al Kahfi: (kesimpulan: Lari/ pergi dari Kaum yang menyekutukan ALLAH = lihat Dajjal dan KAumnya “lebih baik” pergi darinya )
– Pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, mereka berkata: “Tuhan kami adalah Tuhan seluruh langit dan bumi”
– Pemuda-pemuda itu meninggalkan mereka dan apa yang mereka sembah selain Allah
– barangsiapa yang ingin (beriman) hendaklah ia beriman, dan barangsiapa yang ingin (kafir) biarlah ia kafir


Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s