HUJAN BURUK


hujan buruk

PENYEBAB “Hujan (buruk)” [Al A’raf:84] = HUJAN BATU/ Sijjil [Huud:82]…. Dan ….. POLESHIFT earth = sun rises from west [Huud:82] …. (kejadian DULU terulang lagi)

(DOSA-dosa …. seperti kaum LUTH (FAAHISYAH smile emoticon homo seksual)) … kaum PAEDOFILIA/ sesama JENIS/ homoseksual/lesbian (present time …. Anjing/Hewan saja TIDAK seperti itu))
APAKAH sudah diTAKDIRkan ??

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
KEY : poleshift …. Batu-batu dari Sijjil {{batu-batu/meteorit keras dan terbakar di atas bumi, ruang angkasa dan atmosfir = batu-batu dari “komet” (terbakar)) …. Suara keras
………………………………………………………… ref 1.
﴾ Huud:82 ﴿
Maka tatkala {فَلَمَّا}datang {جَآءَ}keputusan Kami {أَمْرُنَا}, Kami jadikan { جَعَلْنَا} diatasnya { عٰلِيَهَا} ke bawahnya { سَافِلَهَا} smile emoticon pleshift bumi 180 degree, KUTUB UTARA menjadi KUTUB SELATAN dan SEBALIKnya), dan Kami hujani { وَأَمْطَرْنَا} atasnya { عَلَيْهَا} batu { حِجَارَةً} dari { مِّن} sijjil/ tanah yang terbakar { سِجِّيلٍ} dengan bertubi-tubi/banyak { مَّنضُودٍ} smile emoticon METEOR SHOWER/ HUJAN BATU),
………………………………………………………… ref 2.
﴾ Al Hijr:73 ﴿
Maka membinasakan mereka {فَأَخَذَتْهُمُ} suara keras smile emoticon BATSYAH/ hantaman/ meteor/komet menabrak bumi){ٱلصَّيْحَةُ}, pada waktu matahari terbit {مُشْرِقِينَ}.
………………………………………………………… ref 3
﴾ Al Hijr:74 ﴿
Maka Kami jadikan {فَجَعَلْنَا} bahagian atasnya {عٰلِيَهَا} bagian bawahnya {سَافِلَهَا} dan Kami hujani {وَأَمْطَرْنَا} atas mereka {عَلَيْهِمْ} batu-batu {حِجَارَةً } dari {مِّن} sijjil {سِجِّيلٍ}(= benda/tanah keras (dwarf/ mengkerut/ memadat …. Dan terbakar, = batu-batu dari KOMET).
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Kejadian DULU terulang lagi (ref)………………………
﴾ Ali Imran:11 ﴿
seperti keadaan { كَدَأْبِ}kaum Fir’aun dan orang-orang yang sebelumnya smile emoticon keadaan SEKARANG/ setelah mereka) ; mereka mendustakan ayat-ayat Kami; karena itu Allah menyiksa mereka disebabkan dosa-dosa mereka. Dan Allah sangat keras siksa-Nya.
﴾ At Taubah:69 ﴿
seperti keadaan (كَٱلَّذِينَ) orang-orang sebelum kamu, mereka lebih kuat daripada kamu, dan lebih banyak harta dan anak-anaknya dari kamu. Maka mereka telah menikmati bagian mereka, dan kamu telah menikmati bagian kamu sebagaimana orang-orang yang sebelummu menikmati bagiannya, dan kamu mempercakapkan (hal yang batil) sebagaimana mereka mempercakapkannya. Mereka itu amalannya menjadi sia-sia di dunia dan di akhirat; dan mereka itulah orang-orang yang merugi.
﴾ Al Ghaafir:31 ﴿
seperti مِثْلَ keadaan دَأْبِ kaum Nuh, ‘Aad, Tsamud dan orang-orang yang datang sesudah mereka. Dan Allah tidak menghendaki berbuat kezaliman terhadap hamba-hamba-Nya.
﴾ Huud:24 ﴿
Perbandingan kedua golongan itu (orang-orang kafir dan orang-orang mukmin), seperti orang buta dan tuli dengan orang yang dapat melihat dan dapat mendengar. Adakah kedua golongan itu sama keadaan dan sifatnya? Maka tidakkah kamu mengambil pelajaran (daripada perbandingan itu)?
…………………………… ref 1 FAAHISYAH smile emoticon homo seksual) … HUJAN (batu)

﴾ Al A’raf:80 ﴿
Dan (Kami juga telah mengutus) Luth (kepada kaumnya). (Ingatlah) tatkala dia berkata kepada mereka: “Mengapa kamu mengerjakan perbuatan FAAHISYAH smile emoticon homo seksual) itu, yang belum pernah dikerjakan oleh seorangpun (di dunia ini) sebelummu?”
﴾ Al A’raf:81 ﴿
Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu (kepada mereka), bukan kepada wanita, malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas.
﴾ Al A’raf:82 ﴿
Jawab kaumnya tidak lain hanya mengatakan: “Usirlah mereka (Luth dan pengikut-pengikutnya) dari kotamu ini; sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang berpura-pura mensucikan diri”.
﴾ Al A’raf:83 ﴿
Kemudian Kami selamatkan dia dan pengikut-pengikutnya kecuali isterinya; dia termasuk orang-orang yang tertinggal (dibinasakan).
﴾ Al A’raf:84 ﴿
Dan Kami turunkan kepada mereka hujan (batu); maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berdosa itu.
………………… ref PERBUATAN YANG KEJI/ homo seksual … poleshift … hujan batu
﴾ Huud:77 ﴿
Dan tatkala datang utusan-utusan Kami (para malaikat) itu kepada Luth, dia merasa susah dan merasa sempit dadanya karena kedatangan mereka, dan dia berkata: “Ini adalah hari yang amat sulit”.
﴾ Huud:78 ﴿
Dan datanglah kepadanya kaumnya dengan bergegas-gegas. Dan sejak dahulu mereka selalu melakukan perbuatan-PERBUATAN YANG KEJI smile emoticon homo seksual= FAAHISYAH). Luth berkata: “Hai kaumku, “INILAH PUTERI-PUTERIKU”, mereka lebih suci bagimu, maka bertakwalah kepada Allah dan janganlah kamu mencemarkan (nama)ku terhadap tamuku ini. Tidak adakah di antaramu seorang yang berakal?”
﴾ Huud:79 ﴿
Mereka menjawab: “Sesungguhnya kamu telah tahu bahwa “KAMI TIDAK MEMPUNYAI KEINGINAN TERHADAP PUTERI-PUTERIMU”; dan sesungguhnya kamu tentu mengetahui apa yang sebenarnya kami kehendaki”.
﴾ Huud:80 ﴿
Luth berkata: “Seandainya aku ada mempunyai kekuatan (untuk menolakmu) atau kalau aku dapat berlindung kepada keluarga yang kuat (tentu aku lakukan)”.
﴾ Huud:81 ﴿
Para utusan (malaikat) berkata: “Hai Luth, sesungguhnya kami adalah utusan-utusan Tuhanmu, sekali-kali mereka tidak akan dapat mengganggu kamu, sebab itu pergilah dengan membawa keluarga dan pengikut-pengikut kamu di akhir malam dan janganlah ada seorangpun di antara kamu yang tertinggal, kecuali isterimu. Sesungguhnya dia akan ditimpa azab yang menimpa mereka karena sesungguhnya saat jatuhnya azab kepada mereka ialah di waktu subuh; bukankah subuh itu sudah dekat?”.
﴾ Huud:82 ﴿
Maka tatkala datang azab Kami, Kami jadikan negeri kaum Luth itu yang di atas ke bawah smile emoticon pleshift bumi 180 degree, KUTUB UTARA menjadi KUTUB SELATAN dan SEBALIKnya), dan Kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi smile emoticon METEOR SHOWER/ HUJAN BATU),
﴾ Huud:83 ﴿
Yang diberi tanda oleh Tuhanmu, dan siksaan itu tiadalah jauh dari orang-orang yang zalim.

……………… ref malaikat jadi laki-laki ke kaum Luth … poleshift dan HUJAN BATU
﴾ Al Hijr:58 ﴿
Mereka menjawab: “Kami sesungguhnya diutus kepada kaum yang berdosa,
﴾ Al Hijr:59 ﴿
kecuali Luth beserta pengikut-pengikutnya. Sesungguhnya Kami akan menyelamatkan mereka semuanya,
﴾ Al Hijr:60 ﴿
kecuali istrinya. Kami telah menentukan, bahwa sesungguhnya ia itu termasuk orang-orang yang tertinggal (bersama-sama dengan orang kafir lainnya)”.
﴾ Al Hijr:61 ﴿
Maka tatkala para utusan itu datang kepada kaum Luth, beserta pengikut pengikutnya,
﴾ Al Hijr:62 ﴿
ia berkata: “Sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang tidak dikenal”.
﴾ Al Hijr:63 ﴿
Para utusan menjawab: “Sebenarnya kami ini datang kepadamu dengan membawa azab yang selalu mereka dustakan.
﴾ Al Hijr:64 ﴿
Dan kami datang kepadamu membawa kebenaran dan sesungguhnya kami betul-betul orang-orang benar.
﴾ Al Hijr:65 ﴿
Maka pergilah kamu di akhir malam dengan membawa keluargamu, dan ikutlah mereka dari belakang dan janganlah seorangpun di antara kamu menoleh kebelakang dan teruskanlah perjalanan ke tempat yang di perintahkan kepadamu”.
﴾ Al Hijr:66 ﴿
Dan telah Kami wahyukan kepadanya (Luth) perkara itu, yaitu bahwa mereka akan ditumpas habis di waktu subuh.
﴾ Al Hijr:67 ﴿
Dan datanglah penduduk kota itu (ke rumah Luth) dengan gembira (karena) kedatangan tamu-tamu itu.
﴾ Al Hijr:68 ﴿
Luth berkata: “Sesungguhnya mereka adalah tamuku; maka janganlah kamu memberi malu (kepadaku),
﴾ Al Hijr:69 ﴿
dan bertakwalah kepada Allah dan janganlah kamu membuat aku terhina”.
﴾ Al Hijr:70 ﴿
Mereka berkata: “Dan bukankah kami telah melarangmu dari (melindungi) manusia?”
﴾ Al Hijr:71 ﴿
Luth berkata: “Inilah puteri-puteriku (kawinlah dengan mereka), jika kamu hendak berbuat (secara yang halal)”.
﴾ Al Hijr:72 ﴿
(Allah berfirman): “Demi umurmu (Muhammad), sesungguhnya mereka terombang-ambing di dalam kemabukan (kesesatan)”.
﴾ Al Hijr:73 ﴿
Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur, ketika matahari akan terbit.
﴾ Al Hijr:74 ﴿
Maka Kami jadikan bahagian atas kota itu terbalik ke bawah dan Kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang keras.
﴾ Al Hijr:75 ﴿
Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi orang-orang yang memperhatikan tanda-tanda.

…………………… ref: batu-batu dari SIJJIL (batu-batu/meteor dari komet yang meledak)
BATU-BATU dari komet lebih keras, mengalamai proses pemadatan (dwarf) yang lebih besar. Mempunyai kemagnetan/ gaya tarik yang tinggi …. Sehingga mempunyai lintasan tersendiri. Dan BISA di BAWA ke bumi mendekati/ menjauhi bumi krn punya lintasan/trajectory sendiri.
BERBEDA dg meteor-meteor biasa smile emoticon meteor yang bukan dari KOMET, … dari planet/ bulan meledak (contoh)) http://www.jpl.nasa.gov/asteroidwatch/asteroids-comets.cfm

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s