>>> KAYA dan MISKIN … adalah UJIAN Allah { Al An’am:53}


kaya

>>> LUAS rezeki {=kaya/banyak harta} dan SEMPIT {=miskin/ sedikit harta} = KEHENDAK Allah …… Ar Ra’du:26

…………………………………………………………………………………..
Jangan tertipu oleh DUNIA …. sehingga TERJERUMUS …. NAR {Al An’am:70}
………………………………………………………………………………….

﴾ Ar Ra’du:26 ﴿
Allah me-LUAS-kan rezeki dan me-NYEMPIT-kannya bagi siapa yang Dia KEHENDAKi. Mereka bergembira dengan kehidupan di dunia, padahal kehidupan dunia itu (dibanding dengan) kehidupan akhirat, hanyalah kesenangan (yang sedikit).

﴾ Al An’am:128 ﴿
Dan (ingatlah) hari diwaktu Allah menghimpunkan mereka semuanya (dan Allah berfirman): “Hai golongan jin, sesungguhnya kamu telah banyak menyesatkan manusia”, lalu berkatalah kawan-kawan meraka dari golongan manusia: “Ya Tuhan kami, sesungguhnya sebahagian daripada kami telah dapat KESENANGAN dari sebahagian (yang lain) dan kami telah sampai kepada waktu yang telah Engkau tentukan bagi kami”. Allah berfirman: “Neraka itulah tempat diam kamu, sedang kamu kekal di dalamnya, kecuali kalau Allah menghendaki (yang lain)”. Sesungguhnya Tuhanmu Maha Bijaksana lagi Maha Mengetahui.

﴾ Al An’am:53 ﴿
Dan demikianlah telah Kami UJI {فَتَنَّا}sebahagian mereka (orang-orang KAYA) dengan sebahagian mereka (orang-orang MISKIN), supaya (orang-orang yang kaya itu) berkata: “ORANG-ORANG SEMACAM INIKAH di antara kita yang DIBERI ANUGERAH ALLAH kepada mereka?” (Allah berfirman): “Tidakkah Allah lebih mengetahui tentang orang-orang yang bersyukur (kepada-Nya)?

﴾ Al An’am:70 ﴿
Dan TINGGALKAN LAH orang-orang yang menjadikan AGAMA mereka sebagai MAIN-MAIN dan SENDA GURAU, dan mereka telah DITIPU OLEH KEHIDUPAN DUNIA. Peringatkanlah (mereka) dengan Al-Quran itu agar masing-masing diri tidak dijerumuskan ke dalam neraka, karena perbuatannya sendiri. Tidak akan ada baginya pelindung dan tidak pula pemberi syafa’at selain daripada Allah. Dan jika ia menebus dengan segala macam tebusanpun, niscaya tidak akan diterima itu daripadanya. Mereka itulah orang-orang yang dijerumuskan ke dalam NERAKA. Bagi mereka (disediakan) minuman dari air yang sedang mendidih dan azab yang pedih disebabkan kekafiran mereka dahulu.

﴾ Al An’am:44 ﴿
Maka tatkala mereka MELUPAKAN PERINGATAN yang telah diberikan kepada mereka, KAMIPUN MEMBUKAKAN SEMUA PINTU-PINTU KESENANGAN UNTUK MEREKA; sehingga apabila mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, Kami siksa mereka dengan sekonyong-konyong {=tiba-tiba/mendadak}, maka ketika itu mereka terdiam berputus asa.

﴾ Yunus:70 ﴿
(Bagi mereka) KESENANGAN (sementara) di dunia, kemudian kepada Kami-lah mereka KEMBALI, kemudian Kami rasakan kepada mereka SIKSA yang berat, disebabkan KEKAFIRAN mereka.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s